BẢNG GIÁ CÁC LOẠI SSL

Bảng giá các loại SSL (chứng chỉ số) đã bao gồm khuyến mãi của các hãng bảo mật đang được áp dung tại NetSoft Solution™ .

 

  
 
Phương thức chứng thực
Tổ chức cấp phát
Tên miền bảo mật
Tên miền phụ được bảo mật
Mua thêm tên miền
Chính sách bảo hiểm
Site Seal
Hiển thị tên tổ chức, Công ty
Độ mạnh mã hóa
Browser Security Lock
Hỗ trợ tất cả trình duyệt
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động
Thu hồi & Thay thế
Hỗ trợ cài đặt
Hỗ trợ khách hàng

POSITIVE

250.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Domain
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $10.000
Site Seal : Static
Hiển thị tên tổ chức, Công ty : Không
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

POSITIVE MULTI DOMAIN

1.350.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Domain
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 3
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Tối đa 250
Chính sách bảo hiểm : $10.000
Site Seal : Static
Hiển thị tên tổ chức, Công ty : Không
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

POSITIVE WILDCARD

2.230.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Domain
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : Tất cả
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $50.000
Site Seal : Static
Hiển thị tên tổ chức, Công ty : Không
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

ESSENTIAL

555.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Domain
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $10.000
Site Seal : Static
Hiển thị tên tổ chức, Công ty : Không
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

ESSENTIAL WILDCARD

3.600.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Domain
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : Tất cả
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $10.000
Site Seal : Static
Hiển thị tên tổ chức, Công ty : Không
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

INSTANT

1.920.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Doanh Nghiệp
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $50.000
Site Seal : Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty :
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

EV

3.680.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Mở Rộng
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $1.750.000
Site Seal : Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty :
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

EV MULTI DOMAIN

7.450.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Doanh Nghiệp
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 3
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Tối đa 250
Chính sách bảo hiểm : $1.750.000
Site Seal : Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty :
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

UCC DV

2.830.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Doanh Nghiệp
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 3
Tên miền phụ được bảo mật : 0
Mua thêm tên miền : Tối đa 250
Chính sách bảo hiểm : $250.000
Site Seal : Static
Hiển thị tên tổ chức, Công ty : Không
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

PREMIUM WILDCARD

5.180.000đ
/Năm
Phương thức chứng thực : Chứng thực Doanh Nghiệp
Tổ chức cấp phát : sectigo logo
Tên miền bảo mật : 1
Tên miền phụ được bảo mật : Tất cả
Mua thêm tên miền : Không
Chính sách bảo hiểm : $250.000
Site Seal : Dynamic
Hiển thị tên tổ chức, Công ty :
Độ mạnh mã hóa : 256 bit
Browser Security Lock : check ssl
Hỗ trợ tất cả trình duyệt : check ssl
Hỗ trợ tất cả thiết bị di động : check ssl
Thu hồi & Thay thế : Miễn phí
Hỗ trợ cài đặt : Miễn phí
Hỗ trợ khách hàng: 24/7

GHI CHÚ:
– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Trước khi tham khảo bảng giá các loại SSL, khách hàng nên xem qua Chứng chỉ số (SSL) là gì để hiểu rõ vai trò và chức năng của SSL.
Tham khảo thêm : Bảng giá các loại SSL

Menu