BẢNG BÁO GIÁ EMAIL

 

  
 
Dung lượng
Địa chỉ email
Email fowarder
Tự động trả lời
Mail list
Park domain
Mã hoá SSL
Theo dõi log SMTP
MX dự phòng
Thiết kế chữ ký
SPF/DKIM/Domain Key
Sao lưu
Hỗ trợ

EMAIL NS-1

300.000 đ
/Năm
Dung lượng : 2 GB
Địa chỉ email : 2
Email fowarder : 2
Tự động trả lời : check
Mail list : 1
Park domain : 0
Mã hoá SSL : check
Theo dõi log SMTP : check
MX dự phòng : check
Thiết kế chữ ký : check
SPF/DKIM/Domain Key : check
Sao lưu : Miễn phí (6 tháng)
Hỗ trợ: Miễn phí 24/7

EMAIL NS-2

786.000 đ
/Năm
Dung lượng : 6 GB
Địa chỉ email : 6
Email fowarder : 6
Tự động trả lời : check
Mail list : 2
Park domain : 0
Mã hoá SSL : check
Theo dõi log SMTP : check
MX dự phòng : check
Thiết kế chữ ký : check
SPF/DKIM/Domain Key : check
Sao lưu : Miễn phí (6 tháng)
Hỗ trợ: Miễn phí 24/7

EMAIL NS-3

1.618.000 đ
/Năm
Dung lượng : 45 GB
Địa chỉ email : 30
Email fowarder : 30
Tự động trả lời : check
Mail list : 10
Park domain : 2
Mã hoá SSL : check
Theo dõi log SMTP : check
MX dự phòng : check
Thiết kế chữ ký : check
SPF/DKIM/Domain Key : check
Sao lưu : Miễn phí (6 tháng)
Hỗ trợ: Miễn phí 24/7

EMAIL NS-4

2.670.000 đ
/Năm
Dung lượng : 120 GB
Địa chỉ email : 60
Email fowarder : 60
Tự động trả lời : check
Mail list : 10
Park domain : 3
Mã hoá SSL : check
Theo dõi log SMTP : check
MX dự phòng : check
Thiết kế chữ ký : check
SPF/DKIM/Domain Key : check
Sao lưu : Miễn phí (6 tháng)
Hỗ trợ: Miễn phí 24/7

EMAIL NS-5

4.830.000 đ
/Năm
Dung lượng : 200 GB
Địa chỉ email : 100
Email fowarder : 100
Tự động trả lời : check
Mail list : 50
Park domain : 5
Mã hoá SSL : check
Theo dõi log SMTP : check
MX dự phòng : check
Thiết kế chữ ký : check
SPF/DKIM/Domain Key : check
Sao lưu : Miễn phí (6 tháng)
Hỗ trợ: Miễn phí 24/7

EMAIL NS-6

8.870.000 đ
/Năm
Dung lượng : 300 GB
Địa chỉ email : 300
Email fowarder : 300
Tự động trả lời : check
Mail list : 300
Park domain : 300
Mã hoá SSL : check
Theo dõi log SMTP : check
MX dự phòng : check
Thiết kế chữ ký : check
SPF/DKIM/Domain Key : check
Sao lưu : Miễn phí (6 tháng)
Hỗ trợ: Miễn phí 24/7

DỊCH VỤ KÈM THEO

 

Thêm Tài Khoản Email
Thêm Dung Lượng Email

DỊCH VỤ

Thêm Tài Khoản Email : 150.000 đ/TK/THÁNG
Thêm Dung Lượng Email: 100.000 đ/GB/THÁNG
Thêm Tài Khoản Email :
Thêm Dung Lượng Email:

GHI CHÚ:
– KGH : Không giới hạn.
– Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT 10%.

Khách hàng cũng có thể xem thông tin dịch vụ Email chất lượng cao hoặc Email server riêng.

Tham khảo thêm : Email Chất Lượng Cao, Email Server Riêng.

Menu