Trước khi Đăng ký tên miền, khách hàng cũng có thể tham khảo qua Bảng giá tên miền hoặc Chuyển tên miền về NetSoft Solution™.
Tham khảo thêm : Đăng ký tên miền.

Menu